Proiect: Casa Evangheliei

Un centru pentru studiu, spiritualitate și misiune

Ce este „Casa Evangheliei”?

O școală de misiune destinată membrilor, cu programe de studiu, exerciții și practică misionară. „Casa Evangheliei” urmărește să reaprindă zelul misionar, dragostea de a predica Evanghelia, spiritul de sacrificiu, prezența regulată și participarea activă la programele bisericii. „Casa Evangheliei” dorește formarea unor grupuri-suport și a unor clase de studiu, pentru ca mai mulți adventiști să studieze intens Biblia și să practice misiunea în relație cu credincioșii altor biserici.

Care sunt obiectivele?

– instruirea credincioșilor în ce privește doctrina și adevărurile specifice, atât de valoroase astăzi;

– formarea unor centre de pregătire în vederea salvării sufletelor;

– deschiderea unei școli misionare pentru laici.

De ce?

Din diferite motive, mulți membri nu cunosc îndeajuns bazele învățăturilor adventiste și nu sunt puternic atașați de valorile adventismului. Cea mai urgentă nevoie a noastră este revărsarea Duhului Sfânt în ploaia târzie, iar Casa Evangheliei se dorește a fi un nucleu de redeșteptare spirituală, pentru a fi primi Duhul Sfânt.

Cum se desfășoară?

Reamintirea sau învățarea doctrinelor biblice se poate face cel mai bine în cadrul serviciului divin din Sabat după-amiază, la un nivel simplu, în mod ilustrat și documentat (Manualul doctrinelor este într-un proces de reeditare, într-o formă revizuită și adăugită).

Un rol important îl au întâlnirile districtuale sau regionale, în care pot să li se ofere materiale tuturor cursanților, în format fizic, față în față sau online, cu posibilitatea participării mai multor prezentatori bine pregătiți.

Activități suplimentare:

  • o tabără de o săptămână pentru cursuri intensive, activități practice și programe demonstrative;
  • participarea la o școală de misiune pentru laici, pentru o perioadă de până la doi ani, într-un format hibrid (online și fizic), cu o programă actualizată și cursuri desfășurate în mai multe localități sau pe internet. Programul va avea examene și va oferi diplome de absolvire pentru evangheliști laici.