Proiect: O mână de ajutor

Activități de binefacere

VIAȚA CEA DE TOATE ZILELE

 Dezvoltarea tehnologiei și, implicit, a rețelelor de socializare a lăsat nerezolvate multe dintre problemele oamenilor. Sentimentul singurătății este accentuat, iar tendința de izolare caracterizează nouă generație. Sunt oameni care suferă și care trăiesc în condiții inumane, iar orice mână de ajutor este bine-venită.

ÎMPREUNĂ PENTRU ALȚII

Credincioșii din trei sau patru districte stabilesc împreună cu pastorii și cu comitetele bisericilor locale să colaboreze într-un proiect de binefacere pe termen lung (construirea unei case pentru o familie nevoiașă, renovarea unui salon la un spital sau la un azil de bătrâni, ajutor alimentar regulat pentru un număr de familii nevoiașe, ajutorarea copiilor din familii defavorizate sau numeroase etc). După alegerea obiectivului, se stabilesc etapele pentru realizarea proiectului. Unitatea, comunicarea și sacrificiul trebuie să-i caracterizeze pe toți cei implicați.

IMPACT SOCIAL

Prin ajutorarea semenilor se cultivă spiritul de slujire și apare simțământul de împlinire sufletească. De asemenea, prin implicarea persoanelor din toate categoriile de vârstă și din mai multe zone, va fi promovată unitatea și colaborarea între membrii bisericii. Activitățile vor avea un impact pozitiv asupra zonei respective și asupra persoanelor neadventiste. Beneficiarii direcți vor fi receptivi la valorile oamenilor de bine.

ASPECTE UTILE

            O întâlnire de organizare cu reprezentanți din mai multe districte este necesară pentru a discuta variantele unde se poate interveni. Este potrivit ca planul să fie adus la cunoștința bisericii, pentru că orice sugestie aduce valoare proiectului. Dacă este cazul, consultați un specialist cu experiență în construcții sau în domeniul nevoii pe care o împliniți. Apoi anunțați zilele când are loc activitatea de voluntariat și încurajați participarea.

IMPORTANT
Dacă ai o idee de proiect pentru zona ta, folosește formularul de mai jos și o vom transmite către persoanele desemnate să lucreze în acea regiune.